ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν για να εξασφαλίσουν την επιτυχία του προγράμματος, την ασφάλεια, καθώς και την ξεκάθαρη συμφωνία μεταξύ πελατών και διοργανωτών.

1. ΓΕΝΙKA

Η εταιρεία OVERLAND ENTERPRISES LTD, υπό τον διακριτικό τίτλο Greece by cycle, οργανώνει ταξίδια και δραστηριότητες με ποδήλατο. Σε αυτά μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε είναι ψυχικά και σωματικά υγιής, αποδεχτεί τους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, και συμπληρώσει και υπογράψει τη φόρμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, την οποία λαμβάνουν ηλεκτρονικά όσοι κάνουν αίτηση εγγραφής.

Υποχρέωσή μας είναι να σας συνοδεύουμε στα ταξίδια που οργανώνουμε με έμπειρους συνοδούς και όχημα υποστήριξης, όπου αυτό προβλέπεται, να φροντίζουμε για την τήρηση του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις πληροφορίες κάθε δραστηριότητας, και η ευθύνη μας περιορίζεται μόνο σε αυτά.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρωταρχική φροντίδα μας είναι η ασφαλής σας συμμετοχή στις δραστηριότητές μας, για το λόγο αυτό παρέχουμε στους συνοδούς μας κατάλληλη εκπαίδευση, θέτουμε όρους ασφαλείας, και επιλέγουμε τις καταλληλότερες συνθήκες για την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας. Αυτό που χρειάζεται από μέρους του πελάτη, είναι η διάθεση τήρησης των οδηγιών. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι δραστηριότητες πάντα περιέχουν τον κίνδυνο ελαφρού ή σοβαρού ατυχήματος, ακόμα και θανάτου. Η συμμετοχή σας στις δραστηριότητές μας προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή ενός τέτοιου κινδύνου.

Σας συστήνουμε, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση ή υποχρέωσή σας, να ασφαλιστείτε για τα προγράμματά μας.

3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η κράτησή σας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, και δεν θεωρείται επιβεβαιωμένη, παρά μόνο όταν λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επίσημη επιβεβαίωση. Παρακαλούμε, μην κάνετε μη‑ευμετάβλητα σχέδια ταξιδιού μέχρι να λάβετε την επιβεβαίωσή μας.
Για να κάνετε κράτηση σε κάποιο ταξίδι ή δραστηριότητά μας, πρέπει να λάβουμε υπογεγραμμένη τη φόρμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (την οποία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την υποβολή της αίτησής σας), και να καταθέσετε το ποσό συμμετοχής πριν από την έναρξη της περιήγησης, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στις πληροφορίες της συγκεκριμένης περιήγησης.

4. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ εκ μέρους του πελάτη

Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του πελάτη για οποιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:
α. Ακύρωση μέχρι δύο μήνες πριν από την έναρξη του προγράμματος , ή μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα ως καταληκτική για την κατάθεση, επιστροφή ολόκληρου του ποσού, μείον την προμήθεια της τράπεζας.
β. Ακύρωση μέχρι έναν μήνα πριν από την έναρξη του προγράμματος, ή στα μισά της ημερομηνίας που αναφέρεται στο πρόγραμμα ως καταληκτική για την κατάθεση, επιστροφή 50% του ποσού συμμετοχής, μείον τις κρατήσεις της τράπεζας.
γ. Ακύρωση σε λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του προγράμματος, ή σε λιγότερο από τα μισά της ημερομηνίας που αναφέρεται στο πρόγραμμα ως καταληκτική για την κατάθεση, παρακράτηση όλου του ποσού.
δ. Μη εμφάνιση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στο πρόγραμμα, παρακράτηση όλου του ποσού.
ε. Αδυναμία συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω τρίτων παραγόντων, όπως ακύρωση πτήσεων ή ακατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρείται ως ακύρωση.
στ. Αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας δεν αποζημιώνεται από την εταιρεία μας.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εκ μέρους της Greece by cycle

H Greece by cycle διατηρεί το δικαίωμα:
α. να ματαιώσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξή του, λόγω χαμηλού αριθμού συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή, σας επιστρέφουμε ολόκληρο το ποσό συμμετοχής που έχετε καταβάλει, χωρίς άλλη αποζημίωση.
β. να τροποποιήσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξή του, για λόγους ασφαλείας και ανωτέρας βίας. Οι αλλαγές που πιθανόν να προκύψουν, δε συνεπάγονται και σχετική αποζημίωση.
γ. Οι συνοδοί της Greece by cycle έχουν υποχρέωση να τηρούν τα προγράμματα, όπως αυτά είναι διαμορφωμένα και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, έγκειται στην απόλυτη κρίση τους να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, για λόγους ασφαλείας, και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Τυχόν αποχώρηση του πελάτη, λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος, δε δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συνοδοί της Greece by cycle έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ολόκληρη τη δραστηριότητα ή το ταξίδι, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο την ομάδα ή τον εαυτό του, ή εάν δεν τηρεί τις οδηγίες ασφαλείας των συνοδών. Η αποχώρησή του δε δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΟΜΑΔΩΝ

Σε περίπτωση συμμετοχής συλλόγων ή ομάδων σε μια δραστηριότητα ή ταξίδι, ο εκπρόσωπος της ομάδας έχει την υποχρέωση να αναλάβει τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής για όλα τα μέλη της ομάδας, και να τους ενημερώσει όλους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον εξοπλισμό και τι πρέπει να έχουν μαζί τους.

8. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κατά τα τη διάρκεια των ταξιδιών ή δραστηριοτήτων της Greece by cycle, οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται, με σκοπό τη χρήση του υλικού αυτού για διαφημιστικούς λόγους από την εταιρεία. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί να εμφανίζεται σε δημοσιεύσεις μέσω του υλικού αυτού, θα πρέπει να το δηλώσει έγγραφα στην οργάνωση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.